Vă așteptăm din iunie cu mare drag!

Club de vară

Clubul de vară este un program de vară dedicat copiilor, care urmărește dezvoltarea capacităților cognitive ale copiilor prin intermediul activităților zilnice variate, relaxante și instructive, prezentate într-o manieră modernă și originală.

Cele patru săptămâni de activitate au drept scop completarea și aprofundarea cunoștințelor dobândite la cursul absolvit, dezvoltarea fluenței prin expunere și practica continuă a limbii străine, precum și dezvoltarea cunoștințelor de cultură generală.

Activitățile de tip recreativ-instructiv, dar și continuarea procesului de învățare într-un mediu lipsit de stresul temelor și testelor complexe contribuie la stimularea încrederii de sine la copii și încurajarea implicării acestora în activitățile de echipă.

Copiii își descoperă calitățile de lider, învață importanța de a acorda încredere, fiind încurajați să vină cu inițiative și idei, manifestând astfel abilitățile de comunicare în limba engleză. Manifestarea, descoperirea talentelor și capacităților intelectuale ale copiilor sporește încrederea în sine a acestora.

Programul de vară mai include și activități extrașcolare, precum excursii, activități de artizanat, activități artistico-plastice sau alte activități creative pentru educarea creativității la copii, deprinderea gustului pentru frumos și dezvoltarea unei personalități complexe.

Vom reveni cu mai multe informații privind modul de desfășurare a programului de vară 2019.

Program de lucru:
luni - vineri
de la 10:00 pînă la 18:00.

Centru
Tel/Fax: + 373 22 21 10 23; + 373 68555662
linguataparcalab@yahoo.com,

Ciocana (Mircea cel Bătrân)
Tel: + 373 68600133
linguata.ciocana@yahoo.com;

Ciocana (Ginta Latina)
Tel: + 373 68244445;

Botanica (Decebal)
Tel: + 373 50 31 20; + 373 68600134
linguatabotanica@yahoo.com;

Botanica (Independenței)
Tel: + 373 22 56 74 46; + 373 68600138
linguataindependentii@yahoo.com;

Buiucani
Tel: + 373 22 74 59 16; + 373 68600136
linguatacreanga@yahoo.com

Râșcani
Tel: + 373 22 43 95 41; + 373 68600137
linguata.riscani@yahoo.com

Ialoveni
Tel: + 373 268 28 400; + 373 68600132
L2_ialoveni@yahoo.com;

Bălți
Tel: + 373 231 20 163; + 373 68555661
linguatabalti@yahoo.com

Cahul
Tel: +373 68230223
linguatacahul@yahoo.com

Criuleni
Tel: +373 68229011
LinguaCriuleni@yahoo.com;

Orhei
Tel: + 373 235 94 900, + 373 68555663
linguataorhei@yahoo.com

Telenești
Tel: + 373 68555112
telenestioffice@linguata.md

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!