ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, ITALIANA

ADULȚI

Cursurile de studiere a limbilor străine pentru adulți sunt divizate în cursuri obișnuite (două ședințe pe săptămână) cu o durată de 8 luni (septembrie-mai) și cursuri intensive (trei ședințe pe săptămână) cu o durată de 3-4 luni sau cursuri intensive pentru perioada de vară, care au loc zilnic (luni-vineri) cu o durată de 2 luni.

Cursul de studiu presupune dezvoltarea abilităţilor de scriere, citire, comunicare şi audiere în limba studiată. Sunt utilizate manualele celor mai renumite edituri: Cambridge University Press (l. engleză), Hueber (l. germană), Hachette (l. franceză), Edilingua (l. italiană). Acestea sunt bine-structurate și conţin mult vocabular şi structuri gramaticale complexe cu activităţi suplimentare bazate pe materialul studiat.

Manualele conţin DVD pentru cursant (lucru interactiv individual, activităţi pentru memorarea vocabularului şi structurilor gramaticale studiate) şi pentru profesor, pentru activitatea în timpul orelor, ceea ce permite cursanților să audă în permanenţă limba nativă.

Lecțiile sunt foarte interactive, profesorii utilizează multe materiale ilustrative, activităţi audio  la fiecare lecţie  şi activităţi video, prezentări Power Point, pentru dezvoltarea abilităţilor de audiere şi facilitarea însuşirii materialului şi informaţiilor noi.

În vederea facilitării comunicării într-o limbă străină, în timpul lecţiilor se vorbeşte în limba studiată. Tot materialul nou este predat în timpul lecţiei, iar cursantul pleacă de la lecţie cu materialul însuşit. Tema de acasă presupune doar revizuirea vocabularului antrenat în timpul lecției şi unul sau două exerciţii de consolidare a materialului studiat.

Proba scrisă, care pare cea mai dificilă, este foarte bine antrenată, şi corespunde în întregime cerinţelor examenului de limbă engleză la BAC şi examenelor internaţionale, precum Cambridge, IELTS, TOEFL.

La sfârşitul cursului de studiu, cursanții susţin un test final. În baza rezultatului (minim 60%), cursanților li se oferă un certificat de finalizare a cursului, acreditat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM, cu menţionarea nivelului studiat.

Un avantaj foarte mare este examenul Cambridge. Suntem unicul centru de limbi străine care oferă cursanţilor gratuit posibilitatea de susţinere a acestui examen internaţional la finele mai multor niveluri de studiu (A2 – KET, B1 – PET). Acest lucru ajută cursanții să cunoască structura, condiţiile de desfăşurare, cerinţele examenului Cambridge pentru nivelurile avansate.

GRUPE OBIȘNUITE:
Vârsta: de la 16 ani
Persoane în grupă: 6 – 12 persoane
Orar: luni – vineri
Durata ședinței: 90 min.
Perioada: septembrie – mai (8 luni)
Frecvența: 2 ședințe pe săptămână
Număr total de ore: 120 -140 ore academice

GRUPE INTENSIVE:
Vârsta: de la 16 ani
Persoane în grupă: 6 – 12 persoane
Orar: luni – vineri
Durata ședinței: 90 min
Perioada: 4 luni
Frecvența: 3 ședințe pe săptămână
Număr total de ore: 80 – 96 ore academice

NOTĂ: Grupele mici constau din 2 – 5 persoane.

Organizăm și cursuri individuale. Costul unei ore academice constituie 10 EURO.

Pentru date de contact și informații suplimentare, accesați pagina Școlile Linguata.

Completează formularul, pentru o lecție de probă gratuită
Program de lucru:
luni - vineri
de la 10:00 pînă la 18:00.

Centru
Tel/Fax: + 373 22 21 10 23; + 373 68555662
linguataparcalab@yahoo.com,

Ciocana (Mircea cel Bătrân)
Tel: + 373 68600133
linguata.ciocana@yahoo.com;

Ciocana (Ginta Latina)
Tel: + 373 68244445;

Botanica (Decebal)
Tel: + 373 50 31 20; + 373 68600134
linguatabotanica@yahoo.com;

Botanica (Independenței)
Tel: + 373 22 56 74 46; + 373 68600138
linguataindependentii@yahoo.com;

Buiucani
Tel: + 373 22 74 59 16; + 373 68600136
linguatacreanga@yahoo.com

Râșcani
Tel: + 373 22 43 95 41; + 373 68600137
linguata.riscani@yahoo.com

Ialoveni
Tel: + 373 268 28 400; + 373 68600132
L2_ialoveni@yahoo.com;

Bălți
Tel: + 373 231 20 163; + 373 68555661
linguatabalti@yahoo.com

Cahul
Tel: +373 68230223
linguatacahul@yahoo.com

Criuleni
Tel: +373 68229011
LinguaCriuleni@yahoo.com;

Orhei
Tel: + 373 235 94 900, + 373 68555663
linguataorhei@yahoo.com

Telenești
Tel: + 373 68555112
telenestioffice@linguata.md

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!