Programe avizate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Centru de Limbi Străine acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) pentru o perioadă de 5 ani, prin Ordinul nr. 57 din 26.01.2021 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Centru autorizat de pregătire și susținere a examenului internațional Cambridge

Mai multe…

Centru autorizat de pregătire și testare a examenului internațional IELTS

Mai multe…

Linguata - cea mai mare rețea de Școli de Limbi Străine

ÎMPREUNĂ DIN 1996

◊ 27 ani de experiență;

◊ Cei mai buni profesori;

◊ Cel mai înalt nivel de predare;

◊ Lecții online și offline;

◊ Cele mai interactive metode;

◊ Oferte variate.

ELEMENTAR

Vârsta: 11 -12 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 60 ore academice

Preț: de la 2,7 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ folosi un repertoriu elementar de cuvinte izolate și expresii referitoare la situaţii concrete specifice;
♦ menţine un control limitat asupra unor structuri sintactice și forme gramaticale simple aparţinând unui repertoriu memorizat;
♦ copia expresii scurte și cuvinte familiare, numele obiectelor cotidiene, numele
magazinelor și un ansamblu de expresii utilizate regulat;
♦ să-și rostească pe litere adresa, naţionalitatea și alte informaţii personale de acest tip;
♦ folosi un repertoriu elementar de cuvinte izolate și expresii referitoare la situaţii concrete specifice;
♦ menţine un control limitat asupra unor structuri sintactice și forme gramaticale simple.

MEDIU-ELEMENTAR

Vârsta: 12 -13 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 60 ore academice

Preț: de la 2,8 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ produce scurte expresii curente pentru a răspunde unor necesităţi simple de tip concret: detalii personale, obișnuinţe zilnice, dorinţe și nevoi, cereri de informaţie;
♦ folosi modele de fraze elementare și comunica cu ajutorul unor fraze memorizate, a unor grupuri din câteva cuvinte și îmbinări de cuvinte stabile, despre sine, oameni, ceea ce fac, bunurile lor etc.
♦ stăpâni un repertoriu limitat de expresii scurte memorizate ce acoperă primele necesităţi vitale ale unor situaţii previzibile;
♦ să se exprime și să răspundă funcţiilor comunicative de bază cum ar fi schimbul de informaţii și solicitarea informaţiilor și să exprime simplu o idee și o părere.

MEDIU

Vârsta: 13 -14 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 60 ore academice

Preț: de la 3 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ stăpâni un vocabular suficient pentru a se exprima cu ajutorul parafrazelor asupra majorităţii subiectelor privind viaţa sa cotidiană cum ar fi : familia, ocupaţiile în timpul liber și centrele de interes, munca, călătoriile și actualitatea;
♦ comunica cu suficientă corectitudine în contexte familiare;
♦ să-și adapteze exprimarea pentru a face față situațiilor mai puțin obișnuite, ba chiar dificile;
♦ folosi cu suficientă corectitudine un repertoriu de turnuri și expresii frecvent utilizate și asociate unor situaţii mai curând previzibile;
♦ comunica cu suficientă corectitudine în contexte familiare; de regulă, are un bun control gramatical, în pofida unor influenţe ale limbii materne.

NOTĂ: * Grupele mici constau din 2 – 5 persoane. Costul unei ore academice – 7 EURO.
* Cursuri individuale. Costul unei ore academice – 14 EURO.

Pentru detalii și informații suplimentare, accesați pagina Contacte sau ne puteți contacta la nr. de telefon: 068555662.

Cursurile pentru adolescenți sunt destinate elevilor claselor 5-9 și au drept scop dezvoltarea globală a viitorului tânăr adult. Activitățile în care sunt antrenați elevii în timpul lecțiilor contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare și scriere într-o limbă străină dar și a celor sociale care îi vor ajuta pe cursanți în situații din viața reală.

Ținând cont de modalitățile variate de învățare a fiecărui elev, tehnicile de predare pe care le adoptăm sunt menite să încurajeze gândirea critică și creativă, dezvoltarea abilităților de a lucra independent și în grup, dezvoltarea capacităților de a vorbi în public, și creșterea  stimei de sine (esențială la această vârstă).

Temele parcurse în aceasta perioada favorizează implicarea lor intelectuală și emoțională iar gramatica și vocabularul studiat se învață în context, ceea ce contribuie la o asimilare mai rapidă și eficientă a materialului studiat.