PRE-ADOLESCENȚI/ADOLESCENȚI:
Vârsta: 11 -16 ani
Persoane în grupă: 6 – 12 persoane
Orar: luni – vineri
Durata ședinței: 90 min.
Perioada: septembrie – mai
Frecvența: 2 ședințe pe săptămână
Număr total de ore: 124 ore academice

NOTĂ: *Grupele mici constau din 2 – 5 persoane. Costul unei ore academice constituie 5 EURO.
Organizăm și cursuri individuale. Costul unei ore academice constituie 10 EURO.
Pentru date de contact și informații suplimentare, accesați pagina Școlile Linguata.
Cursurile pentru adolescenți sunt destinate elevilor claselor 5-9 și au drept scop dezvoltarea globală a viitorului tânăr adult. Activitățile în care sunt antrenați elevii în timpul lecțiilor contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare și scriere într-o limbă străină dar și a celor sociale care îi vor ajuta pe cursanți în situații din viața reală.
Ținând cont de modalitățile variate de învățare a fiecărui elev, tehnicile de predare pe care le adoptăm sunt menite să încurajeze gândirea critică și creativă, dezvoltarea abilităților de a lucra independent și în grup, dezvoltarea capacităților de a vorbi în public, și creșterea  stimei de sine (esențială la această vârstă).
Temele parcurse în aceasta perioada favorizează implicarea lor intelectuală și emoțională iar gramatica și vocabularul studiat se învață în context, ceea ce contribuie la o asimilare mai rapidă și eficientă a materialului studiat.
Un avantaj deosebit este examenul Cambridge. Suntem unicul centru de limbi străine care oferă cursanţilor gratuit posibilitatea de susţinere a acestui examen internaţional la finele mai multor niveluri de studiu (A2 și B1), acesta fiind pentru părinți o evaluare externă, de calitate, și obiectivă a cunosțintelor și deprinderilor dezvoltate la cursurile noastre.