Programe avizate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Centru de Limbi Străine acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) pentru o perioadă de 5 ani, prin Ordinul nr. 57 din 26.01.2021 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Centru autorizat de pregătire și susținere a examenului internațional Cambridge

Mai multe…

Centru autorizat de pregătire și testare a examenului internațional IELTS

Mai multe…

Linguata - cea mai mare rețea de Școli de Limbi Străine.

ÎMPREUNĂ DIN 1996

◊ 27 ani de experiență;

◊ Cei mai buni profesori;

◊ Cel mai înalt nivel de predare;

◊ Lecții online și offline;

◊ Cele mai interactive metode;

◊ Oferte variate.

ÎNCEPĂTOR

GRUPE OBIȘNUITE

GRUPE INTENSIVE

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 120 -140 ore academice

Preț: de la 3,0 Euro ora academică

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: 4 luni

Frecvența: 3-4 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 80 -96 ore academice

Preț: de la 3,4 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ identifica și pronunța sunete şi unele grupuri de sunete, specifice limbii străine,rostite izolat şi în cuvinte;
♦ recunoaşte auditiv denumirile unor obiecte, fiinţe din mediul apropiat în enunţuri simple şi scurte, articulate clar şi rar, pe teme uzuale, cu sprijin imagistic sau gestual din partea profesorului;
♦ reproduce cuvinte, modele verbale scurte şi pe teme familiare, cu sprijinul profesorului;
♦ numi şi descrie unele obiecte, fiinţe, din universul imediat, după mărime şi culoare;
♦ formula întrebări şi răspunsuri scurte, cu referire la propria persoană, obiecte, ființe din imediata apropiere, ajutat de profesor.

ELEMENTAR

GRUPE OBIȘNUITE

GRUPE INTENSIVE

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 120 -140 ore academice

Preț: de la 3,1 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ folosi un repertoriu elementar de cuvinte izolate și expresii referitoare la situaţii concrete specifice;
♦ menţine un control limitat asupra unor structuri sintactice și forme gramaticale simple aparţinând unui repertoriu memorizat;
♦ copia expresii scurte și cuvinte familiare, numele obiectelor cotidiene, numele
magazinelor și un ansamblu de expresii utilizate regulat;
♦ să-și rostească pe litere adresa, naţionalitatea și alte informaţii personale de acest tip;
♦ folosi un repertoriu elementar de cuvinte izolate și expresii referitoare la situaţii concrete specifice;
♦ menţine un control limitat asupra unor structuri sintactice și forme gramaticale simple.

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: 4 luni

Frecvența: 3-4 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 80 -96 ore academice

Preț: de la 3,0 Euro ora academică

MEDIU-ELEMENTAR

GRUPE OBIȘNUITE

GRUPE INTENSIVE

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 120 -140 ore academice

Preț: de la 3,2 Euro ora academică

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: 4 luni

Frecvența: 3-4 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 80 -96 ore academice

Preț: de la 3,3 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ produce scurte expresii curente pentru a răspunde unor necesităţi simple de tip concret: detalii personale, obișnuinţe zilnice, dorinţe și nevoi, cereri de informaţie;
♦ folosi modele de fraze elementare și comunica cu ajutorul unor fraze memorizate, a unor grupuri din câteva cuvinte și îmbinări de cuvinte stabile, despre sine, oameni, ceea ce fac, bunurile lor etc.
♦ stăpâni un repertoriu limitat de expresii scurte memorizate ce acoperă primele necesităţi vitale ale unor situaţii previzibile;
♦ să se exprime și să răspundă funcţiilor comunicative de bază cum ar fi schimbul de informaţii și solicitarea informaţiilor și să exprime simplu o idee și o părere.

MEDIU

GRUPE OBIȘNUITE

GRUPE INTENSIVE

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 120 -140 ore academice

Preț: de la 3,3 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ stăpâni un vocabular suficient pentru a se exprima cu ajutorul parafrazelor asupra majorităţii subiectelor privind viaţa sa cotidiană cum ar fi : familia, ocupaţiile în timpul liber și centrele de interes, munca, călătoriile și actualitatea;
♦ comunica cu suficientă corectitudine în contexte familiare;
♦ să-și adapteze exprimarea pentru a face față situațiilor mai puțin obișnuite, ba chiar dificile;
♦ folosi cu suficientă corectitudine un repertoriu de turnuri și expresii frecvent utilizate și asociate unor situaţii mai curând previzibile;
♦ comunica cu suficientă corectitudine în contexte familiare; de regulă, are un bun control gramatical, în pofida unor influenţe ale limbii materne.

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: 4 luni

Frecvența: 3-4 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 80 -96 ore academice

Preț: de la 3,5 Euro ora academică

MEDIU-AVANSAT

GRUPE OBIȘNUITE

GRUPE INTENSIVE

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 120 -140 ore academice

Preț: de la 3,5 Euro ora academică

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: 4 luni

Frecvența: 3-4 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 80 -96 ore academice

Preț: de la 3,5 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ stăpâni o gamă vastă a limbii pentru a reuși descrieri clare;
♦ să- și exprime punctul de vedere fără a-și căuta cuvintele în mod evident și folosind fraze complexe;
♦ să se exprime clar și fără a lăsa impresia că este nevoit să restrângă ceea ce dorește să spună;
♦ produce un text scris coerent, clar și inteligibil ce respectă regulile curente de dispunere în pagină și de organizare;
♦ menţine un control gramatical destul de bun. Nu face greșeli care să conducă la neînţelegeri;
♦ să se exprime corect într-o situaţie și să evite erorile grave de formulare.

AVANSAT

GRUPE OBIȘNUITE

GRUPE INTENSIVE

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: septembrie – mai

Frecvența: 2 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 120 -140 ore academice

Preț: de la 3,5 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ alege formularea adecvată dintr-un repertoriu larg de discursuri pentru a exprima fără restricţie ceea ce vrea să spună;
♦ varia intonaţia și plasa corect accentul în frază pentru a exprima nuanţe fi ne de sens
♦ menţine în mod constant un nivel înalt de corectitudine gramaticală; erorile sunt rare;
♦ utiliza limba cu efi cacitate și supleţe în relaţiile sociale, inclusiv pentru un uz afectiv, aluziv sau pentru a glumi;
♦ alege o exprimare corectă dintr-un ansamblu disponibil de funcţii discursive pentru a introduce discursul său, atrăgând atenţia auditoriului sau pentru a câștiga timp și a menţine atenţia în timp ce cugetă.

Vârsta: de la 16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: 4 luni

Frecvența: 3-4 ședințe pe săptămână

Număr total de ore: 80 -96 ore academice

Preț: de la 3,7 Euro ora academică

NOTĂ: *Grupele mici constau din 2 – 5 persoane. Costul unei ore academice – 7 EURO.

*Cursuri individuale. Costul unei ore academice – 14 EURO.

Pentru detalii și informații suplimentare, accesați pagina Contacte sau ne puteți contacta la nr. de telefon: 068555662.

Cursurile de limbi străine pentru adulți sunt destinate liceenilor, studenților, profesioniștilor și adulților de toate vârstele care doresc să se dezvolte atât din punct de vedere profesional cât și personal.

Indiferent de motivul pentru care aveți nevoie sa învățați engleza, franceza, germana, sau italiana: de a merge la studii peste hotare, de a avansa în carieră, sau de a vă dezvolta multilateral, Linguata este alegerea perfectă. Suntem școală de top în predarea limbilor străine în Moldova, centru acreditat de testare Cambridge, și vă punem la dispoziție o varietate de programe create și perfecționate de-a lungul anilor și menite să vă ajute să excelați în atingerea scopului propus.

27
Ani de activitate
Mai mult
49
Programe și cursuri
Mai mult
75
Profesori calificați
Mai mult
51056
Cursanți fericiți
Mai mult