Programe avizate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Centru de Limbi Străine acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) pentru o perioadă de 5 ani, prin Ordinul nr. 57 din 26.01.2021 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Centru autorizat de pregătire și susținere a examenului internațional Cambridge

Mai multe…

Centru autorizat de pregătire și testare a examenului internațional IELTS

Mai multe…

Linguata - cea mai mare rețea de Școli de Limbi Străine.

ÎMPREUNĂ DIN 1996

◊ 27 ani de experiență;

◊ Cei mai buni profesori;

◊ Cel mai înalt nivel de predare;

◊ Lecții online și offline;

◊ Cele mai interactive metode;

◊ Oferte variate.

ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, ITALIANA

ÎNCEPĂTOR

Vârsta: 11 -16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: iunie-iulie 2024

Frecvența: luni-vineri

Număr total de ore: 40 ore academice

Preț: de la 2 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ identifica și pronunța sunete şi unele grupuri de sunete, specifice limbii străine,rostite izolat şi în cuvinte;
♦ recunoaşte auditiv denumirile unor obiecte, fiinţe din mediul apropiat în enunţuri simple şi scurte, articulate clar şi rar, pe teme uzuale, cu sprijin imagistic sau gestual din partea profesorului;
♦ reproduce cuvinte, modele verbale scurte şi pe teme familiare, cu sprijinul profesorului;
♦ numi şi descrie unele obiecte, fiinţe, din universul imediat, după mărime şi culoare;
♦ formula întrebări şi răspunsuri scurte, cu referire la propria persoană, obiecte, ființe din imediata apropiere, ajutat de profesor.

ELEMENTAR

Vârsta: 11 -16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: iunie-iulie 2024

Frecvența: luni-vineri

Număr total de ore: 40 ore academice

Preț: de la 2 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ folosi un repertoriu elementar de cuvinte izolate și expresii referitoare la situaţii concrete specifice;
♦ menţine un control limitat asupra unor structuri sintactice și forme gramaticale simple aparţinând unui repertoriu memorizat;
♦ copia expresii scurte și cuvinte familiare, numele obiectelor cotidiene, numele
magazinelor și un ansamblu de expresii utilizate regulat;
♦ să-și rostească pe litere adresa, naţionalitatea și alte informaţii personale de acest tip;
♦ folosi un repertoriu elementar de cuvinte izolate și expresii referitoare la situaţii concrete specifice;
♦ menţine un control limitat asupra unor structuri sintactice și forme gramaticale simple.

MEDIU-ELEMENTAR

Vârsta: 11 -16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: iunie-iulie 2024

Frecvența: luni-vineri

Număr total de ore: 40 ore academice

Preț: de la 2 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ produce scurte expresii curente pentru a răspunde unor necesităţi simple de tip concret: detalii personale, obișnuinţe zilnice, dorinţe și nevoi, cereri de informaţie;
♦ folosi modele de fraze elementare și comunica cu ajutorul unor fraze memorizate, a unor grupuri din câteva cuvinte și îmbinări de cuvinte stabile, despre sine, oameni, ceea ce fac, bunurile lor etc.
♦ stăpâni un repertoriu limitat de expresii scurte memorizate ce acoperă primele necesităţi vitale ale unor situaţii previzibile;
♦ să se exprime și să răspundă funcţiilor comunicative de bază cum ar fi schimbul de informaţii și solicitarea informaţiilor și să exprime simplu o idee și o părere.

MEDIU

Vârsta: 11 -16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: iunie-iulie 2024

Frecvența: luni-vineri

Număr total de ore: 40 ore academice

Preț: de la 2 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ stăpâni un vocabular suficient pentru a se exprima cu ajutorul parafrazelor asupra majorităţii subiectelor privind viaţa sa cotidiană cum ar fi : familia, ocupaţiile în timpul liber și centrele de interes, munca, călătoriile și actualitatea;
♦ comunica cu suficientă corectitudine în contexte familiare;
♦ să-și adapteze exprimarea pentru a face față situațiilor mai puțin obișnuite, ba chiar dificile;
♦ folosi cu suficientă corectitudine un repertoriu de turnuri și expresii frecvent utilizate și asociate unor situaţii mai curând previzibile;
♦ comunica cu suficientă corectitudine în contexte familiare; de regulă, are un bun control gramatical, în pofida unor influenţe ale limbii materne.

MEDIU-AVANSAT

Vârsta: 11 -16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: iunie-iulie 2024

Frecvența: luni-vineri

Număr total de ore: 40 ore academice

Preț: de la 2 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ stăpâni o gamă vastă a limbii pentru a reuși descrieri clare;
♦ să- și exprime punctul de vedere fără a-și căuta cuvintele în mod evident și folosind fraze complexe;
♦ să se exprime clar și fără a lăsa impresia că este nevoit să restrângă ceea ce dorește să spună;
♦ produce un text scris coerent, clar și inteligibil ce respectă regulile curente de dispunere în pagină și de organizare;
♦ menţine un control gramatical destul de bun. Nu face greșeli care să conducă la neînţelegeri;
♦ să se exprime corect într-o situaţie și să evite erorile grave de formulare.

AVANSAT

Vârsta: 11 -16 ani

Persoane în grupă: 6 – 12 persoane

Orar: luni – vineri

Durata ședinței: 90 min.

Perioada: iunie-iulie 2024

Frecvența: luni-vineri

Număr total de ore: 40 ore academice

Preț: de la 2 Euro ora academică

La finele cursului, formabilii vor putea:
♦ alege formularea adecvată dintr-un repertoriu larg de discursuri pentru a exprima fără restricţie ceea ce vrea să spună;
♦ varia intonaţia și plasa corect accentul în frază pentru a exprima nuanţe fi ne de sens
♦ menţine în mod constant un nivel înalt de corectitudine gramaticală; erorile sunt rare;
♦ utiliza limba cu efi cacitate și supleţe în relaţiile sociale, inclusiv pentru un uz afectiv, aluziv sau pentru a glumi;
♦ alege o exprimare corectă dintr-un ansamblu disponibil de funcţii discursive pentru a introduce discursul său, atrăgând atenţia auditoriului sau pentru a câștiga timp și a menţine atenţia în timp ce cugetă.

NOTĂ:
* Grupele mici constau din 2 – 4 persoane. Costul unei ore academice – de la 8 EURO.
* Cursuri individuale. Costul unei ore academice – de la 15 EURO.

Pentru detalii și informații suplimentare, accesați pagina Contacte sau ne  puteți contacta la numărul de telefon: 068555662.

196083378_4223364967729710_2527760446641724941_n
33892877_1723752311013083_242389511596670976_n
320060784_697129138451710_6449130485521835390_n